PDA

View Full Version : Phương pháp  1. Phá thai bằng thuốc
  2. Phương pháp hút thai chân không
  3. Đình chỉ thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần 13 đến hết tuần 18
  4. Vòng tránh thai nội tiết Mirena
  5. Những biện pháp tránh thai cần áp dụng sau khi phá thai
  6. Phá thai bằng thuốc có thể dẫn đến vô sinh?
  7. Để tránh thai sau phá thai cần làm gì?
  8. Thuốc tránh thai khẩn cấp